زیرو اکس 0x (ZRX)

۳,۷۳۰ تومان
0.286
0.252
0.0000714
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

586,141,504

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار زیرو اکس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

167,386,008

۲,۱۸۵,۱۲۳,۸۹۹,۹۸۶ تومان

سهم از کل بازار:

0.12%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

22,179,967

77,633,766 ZRX

۲۸۹,۵۴۶,۱۵۸,۷۰۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.270

۳,۵۲۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.290

۳,۷۸۶ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.265

۳,۴۵۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.278

۳,۶۲۴ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.271

۳,۵۳۶ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.290

۳,۷۸۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.266

۳,۴۷۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.278

۳,۶۳۲ تومان

تغییرات امروز:

5.85%

0.0158

۲۰۶ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.78%

0.00223

۲۹ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

5.46%

0.0148

۱۹۳ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

7.01%

0.0200

۲۶۱ تومان

ارسال دیدگاه