زیرو اکس 0x (ZRX)

۳,۵۰۹ تومان
0.299
0.261
0.0000833
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

583,809,956

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار زیرو اکس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

174,939,287

۲,۰۵۳,۸۹۲,۱۸۷,۱۶۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.15%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

10,838,908

36,262,657 ZRX

۱۲۷,۲۵۵,۲۸۶,۴۰۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.286

۳,۳۵۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.301

۳,۵۳۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.284

۳,۳۳۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.293

۳,۴۳۶ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.291

۳,۴۱۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.302

۳,۵۴۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.285

۳,۳۴۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.294

۳,۴۵۴ تومان

تغییرات امروز:

4.47%

0.0128

۱۵۰ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.62%

-0.00186

-۲۲ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

2.79%

0.00810

۹۵ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

0.85%

0.00253

۳۰ تومان

6 days later

AraCon

0x (ZRX) and 5 more

AraCon in Berlin from Jan 29-30.

معتبر
نامعتبر
86%
6 days later

Decentralized Summit Conf

0x (ZRX) and 20 more

Decentralized Summit, presented by MFT, from Jan 29 - 30.

معتبر
نامعتبر
100%

ارسال دیدگاه