زیرو اکس 0x (ZRX)

۴,۶۱۶ تومان
0.353
0.312
0.0000385
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

597,744,925

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار زیرو اکس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

211,586,528

۲,۷۷۱,۰۲۱,۸۱۱,۲۳۶ تومان

سهم از کل بازار:

0.07%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

46,909,646

133,077,011 ZRX

۶۱۴,۳۴۷,۴۹۳,۷۲۷ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.349

۴,۵۶۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.355

۴,۶۵۳ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.348

۴,۵۶۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.351

۴,۵۹۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.357

۴,۶۷۹ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.365

۴,۷۷۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.342

۴,۴۷۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.354

۴,۶۳۶ تومان

تغییرات امروز:

1.15%

0.00400

۵۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.17%

-0.000590

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.34%

-0.00480

-۶۳ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

11.12%

0.0392

۵۱۴ تومان

ارسال دیدگاه