زی‌کش ZCash (ZEC)

۱,۰۴۳,۸۹۶ تومان
74.85
65.23
0.00942
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

6,584,356

تعداد بلاک:

536,967

زمان هر بلاک:

150 s

هش‌ریت شبکه:

4,031,713,627 H/s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار زی‌کش می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

493,413,857

۶,۸۸۱,۳۹۶,۳۵۶,۵۴۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.20%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

389,663,832

5,205,930 ZEC

۵,۴۳۴,۴۴۶,۶۳۹,۰۵۹ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

74.88

۱,۰۴۴,۳۱۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

75.52

۱,۰۵۳,۲۴۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

74.46

۱,۰۳۸,۴۵۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

74.93

۱,۰۴۴,۹۷۶ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

74.73

۱,۰۴۲,۲۲۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

76.84

۱,۰۷۱,۶۴۹ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

73.81

۱,۰۲۹,۳۹۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

75.06

۱,۰۴۶,۷۸۹ تومان

تغییرات امروز:

-0.04%

-0.0300

-۴۱۸ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.31%

0.236

۳,۲۸۷ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.16%

0.120

۱,۶۷۴ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

8.89%

6.65

۹۲,۷۸۶ تومان

ارسال دیدگاه