تزوس Tezos (XTZ)

۶,۱۸۵ تومان
0.478
0.420
0.000121
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

763,306,930

تعداد در گردش:

607,489,041

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار تزوس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

279,887,341

۳,۶۲۳,۸۹۷,۳۲۳,۸۸۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.21%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,954,318

4,091,100 XTZ

۲۵,۳۰۳,۹۲۹,۵۸۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.446

۵,۷۷۷ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.480

۶,۲۱۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.440

۵,۶۹۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.461

۵,۹۶۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.451

۵,۸۳۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.478

۶,۱۹۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.441

۵,۷۰۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.462

۵,۹۷۹ تومان

تغییرات امروز:

7.06%

0.0315

۴۰۸ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.31%

-0.00150

-۱۹ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

5.97%

0.0269

۳۴۸ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

17.21%

0.0822

۱,۰۶۵ تومان

ارسال دیدگاه