استلار Stellar (XLM)

۱,۸۷۹ تومان
0.135
0.117
0.0000170
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

105,002,442,920

تعداد در گردش:

19,267,054,195

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار استلار می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

2,575,606,129

۳۵,۹۲۰,۶۹۰,۸۷۱,۱۵۸ تومان

سهم از کل بازار:

1.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

411,571,294

3,055,466,180 XLM

۵,۷۳۹,۹۷۹,۰۵۷,۲۴۴ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.135

۱,۸۷۷ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.138

۱,۹۲۲ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.134

۱,۸۷۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.135

۱,۸۸۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.133

۱,۸۵۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.138

۱,۹۲۹ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.132

۱,۸۳۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.134

۱,۸۷۴ تومان

تغییرات امروز:

0.07%

0.0001000

۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.23%

-0.000311

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

1.43%

0.00190

۲۶ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

14.43%

0.0194

۲۷۱ تومان

ارسال دیدگاه