استلار Stellar (XLM)

۱,۱۷۶ تومان
0.0908
0.0799
0.0000230
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

104,742,449,934

تعداد در گردش:

19,175,502,180

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار استلار می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

1,727,090,020

۲۲,۳۶۱,۸۴۳,۴۴۶,۳۷۷ تومان

سهم از کل بازار:

1.28%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

154,996,815

1,706,825,410 XLM

۲,۰۰۶,۸۵۲,۲۶۷,۶۸۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0901

۱,۱۶۷ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0951

۱,۲۳۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0867

۱,۱۲۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0907

۱,۱۷۴ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0920

۱,۱۹۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0959

۱,۲۴۲ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0868

۱,۱۲۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0914

۱,۱۸۳ تومان

تغییرات امروز:

0.75%

0.000680

۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.53%

0.000481

۶ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.27%

-0.00117

-۱۵ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

16.98%

0.0154

۲۰۰ تومان

7 days later

Testnet Reset

Stellar to reset testnet.

معتبر
نامعتبر
86%

ارسال دیدگاه