میکسین Mixin (XIN)

۱,۸۹۹,۶۸۷ تومان
146.72
129.07
0.0371
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000

تعداد در گردش:

450,336

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار میکسین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

67,222,134

۸۷۰,۳۷۲,۰۲۶,۷۶۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.05%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

361,758.24

2,466 XIN

۴,۶۸۳,۹۳۷,۲۲۴ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

154.06

۱,۹۹۴,۶۷۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

158.46

۲,۰۵۱,۶۶۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

124.95

۱,۶۱۷,۷۷۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

146.05

۱,۸۹۰,۹۴۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

154.06

۱,۹۹۴,۶۷۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

158.46

۲,۰۵۱,۶۶۱ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

124.95

۱,۶۱۷,۷۷۳ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

146.05

۱,۸۹۰,۹۴۸ تومان

تغییرات امروز:

-4.76%

-7.34

-۹۴,۹۸۴ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.43%

-0.627

-۸,۱۲۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-4.76%

-7.34

-۹۴,۹۸۴ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

28.00%

41.08

۵۳۱,۹۲۲ تومان

ارسال دیدگاه