میکسین Mixin (XIN)

۲,۰۲۴,۷۱۹ تومان
145.18
126.51
0.0183
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000

تعداد در گردش:

434,600

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار میکسین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

62,996,554

۸۷۸,۵۸۱,۴۳۶,۰۵۵ تومان

سهم از کل بازار:

0.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

617,399.96

4,253 XIN

۸,۶۱۰,۵۶۸,۵۷۴ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

146.55

۲,۰۴۳,۸۲۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

146.55

۲,۰۴۳,۸۲۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

142.44

۱,۹۸۶,۵۱۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

145.18

۲,۰۲۴,۷۱۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

145.18

۲,۰۲۴,۷۱۹ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

146.55

۲,۰۴۳,۸۲۱ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

142.44

۱,۹۸۶,۵۱۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

144.84

۲,۰۱۹,۹۴۴ تومان

تغییرات امروز:

-0.93%

-1.37

-۱۹,۱۰۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.04%

0.0630

۸۷۹ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

-3.95%

-5.74

-۷۹,۹۸۵ تومان

ارسال دیدگاه