ان‌ای‌ام NEM (XEM)

۱,۲۱۴ تومان
0.0871
0.0759
0.0000110
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

8,999,999,999

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ان‌ای‌ام می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

785,825,021

۱۰,۹۵۹,۵۰۸,۶۵۵,۸۵۱ تومان

سهم از کل بازار:

0.31%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

41,196,362

473,216,550 XEM

۵۷۴,۵۴۵,۰۶۶,۹۳۷ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0869

۱,۲۱۲ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0875

۱,۲۲۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0866

۱,۲۰۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0870

۱,۲۱۴ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0890

۱,۲۴۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0906

۱,۲۶۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0858

۱,۱۹۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0881

۱,۲۲۹ تومان

تغییرات امروز:

0.18%

0.000159

۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.22%

-0.000189

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-2.23%

-0.00199

-۲۸ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

29.50%

0.0257

۳۵۸ تومان

ارسال دیدگاه