ان‌ای‌ام NEM (XEM)

۵۴۹ تومان
0.0424
0.0373
0.0000107
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

8,999,999,999

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ان‌ای‌ام می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

394,694,631

۵,۱۱۰,۳۸۷,۶۷۹,۸۰۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.29%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

15,655,109

368,963,207 XEM

۲۰۲,۶۹۷,۶۵۳,۲۴۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0432

۵۵۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0450

۵۸۲ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0422

۵۴۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0432

۵۵۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0425

۵۵۰ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0429

۵۵۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0422

۵۴۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0425

۵۵۰ تومان

تغییرات امروز:

-1.74%

-0.000750

-۱۰ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.38%

0.000163

۲ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.16%

-0.0000700

ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

8.39%

0.00356

۴۶ تومان

ارسال دیدگاه