والتون‌چین Waltonchain (WTC)

۱۴,۳۸۵ تومان
1.11
0.977
0.000281
تعداد کل:

100,000,000

تعداد موجود:

70,000,000

تعداد در گردش:

40,999,959

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار والتون‌چین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

45,844,328

۵۹۳,۵۷۸,۶۰۴,۷۶۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

2,598,860

2,339,114 WTC

۳۳,۶۴۹,۲۶۳,۵۱۲ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.11

۱۴,۳۱۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.16

۱۴,۹۶۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.10

۱۴,۲۲۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.12

۱۴,۴۷۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

1.11

۱۴,۴۱۶ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.16

۱۴,۹۶۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.10

۱۴,۲۱۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.12

۱۴,۴۹۴ تومان

تغییرات امروز:

0.50%

0.00553

۷۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.10%

0.00108

۱۴ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.21%

-0.00237

-۳۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

11.01%

0.122

۱,۵۸۳ تومان

ارسال دیدگاه