ویوز Waves (WAVES)

۳۴,۶۸۵ تومان
2.49
2.17
0.000313
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

100,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ویوز می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

248,470,992

۳,۴۶۵,۳۰۰,۶۹۱,۷۲۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.10%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

37,558,800

15,102,201 WAVES

۵۲۳,۸۱۳,۸۰۴,۰۷۴ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

2.47

۳۴,۴۸۵ تومان

بالاترین قیمت امروز:

2.50

۳۴,۸۴۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

2.47

۳۴,۳۹۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

2.48

۳۴,۶۰۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

2.40

۳۳,۵۳۳ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.57

۳۵,۸۷۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.39

۳۳,۳۸۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.46

۳۴,۳۶۹ تومان

تغییرات امروز:

0.58%

0.0143

۱۹۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.50%

0.0124

۱۷۲ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

3.44%

0.0826

۱,۱۵۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

4.57%

0.114

۱,۵۸۵ تومان

ارسال دیدگاه