ویوز Waves (WAVES)

۳۵,۷۳۶ تومان
2.76
2.43
0.000698
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

100,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ویوز می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

279,363,202

۳,۶۱۷,۱۱۰,۹۲۸,۴۶۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.21%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

16,172,471

5,859,591 WAVES

۲۰۹,۳۹۶,۳۰۷,۷۴۲ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

2.79

۳۶,۱۲۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

2.82

۳۶,۵۱۳ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

2.74

۳۵,۴۷۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

2.78

۳۵,۹۶۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

2.79

۳۶,۱۲۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.86

۳۷,۰۳۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.72

۳۵,۲۱۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.78

۳۶,۰۲۷ تومان

تغییرات امروز:

-1.08%

-0.0300

-۳۸۸ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.02%

-0.000534

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.08%

-0.0300

-۳۸۸ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

0.92%

0.0254

۳۲۹ تومان

2 days later

Meetup in Venezuela

"The team of Waves Venezuela is pleased to invite entrepreneurs, crypto-enthusiasts and blockchain entrepreneurs..."

معتبر
نامعتبر
100%
2 days later

BCH/BSV Hardfork

Bitcoin Cash (BCH) and 2 more

Waves client pauses trading of BCH to take a snapshot of balances. BCH holders will receive BSV equal to the amount of their held BCH.

معتبر
نامعتبر
70%

ارسال دیدگاه