وان‌چین Wanchain (WAN)

۵,۷۷۷ تومان
0.404
0.352
0.0000508
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

210,000,000

تعداد در گردش:

106,152,493

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار وان‌چین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

42,767,758

۶۱۲,۳۴۸,۷۶۳,۳۵۵ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

2,890,912

7,164,448 WAN

۴۱,۳۹۲,۰۷۲,۴۴۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.400

۵,۷۳۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.407

۵,۸۳۲ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.400

۵,۷۲۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.403

۵,۷۶۶ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.374

۵,۳۵۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.414

۵,۹۳۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.374

۵,۳۵۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.392

۵,۶۰۶ تومان

تغییرات امروز:

0.77%

0.00310

۴۴ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.29%

0.00116

۱۷ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

7.86%

0.0294

۴۲۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

8.88%

0.0358

۵۱۳ تومان

ارسال دیدگاه