وریتاسیوم Veritaseum (VERI)

۳۴۹,۳۵۹ تومان
24.40
21.30
0.00307
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

100,000,000

تعداد در گردش:

2,149,646

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار وریتاسیوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

49,010,021

۷۰۱,۷۲۵,۴۷۹,۴۶۵ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

4,829,820

197,943 VERI

۶۹,۱۵۳,۳۶۲,۴۷۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

24.40

۳۴۹,۳۵۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

24.40

۳۴۹,۳۵۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

24.40

۳۴۹,۳۵۹ تومان

میانگین قیمت امروز:

24.40

۳۴۹,۳۵۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

24.40

۳۴۹,۳۵۹ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

24.40

۳۴۹,۳۵۹ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

24.40

۳۴۹,۳۵۹ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

24.40

۳۴۹,۳۵۹ تومان

تغییرات امروز:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-5.99%

-1.46

-۲۰,۹۳۰ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

46.80%

11.42

۱۶۳,۵۱۰ تومان

ارسال دیدگاه