وریتاسیوم Veritaseum (VERI)

۲۴۹,۷۴۱ تومان
19.29
16.97
0.00488
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

100,000,000

تعداد در گردش:

2,149,646

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار وریتاسیوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

48,454,835

۶۲۷,۳۷۸,۶۷۳,۵۹۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.04%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,809,270

93,801 VERI

۲۳,۴۲۵,۸۸۴,۸۲۹ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

19.29

۲۴۹,۷۴۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

19.29

۲۴۹,۷۴۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

19.29

۲۴۹,۷۴۱ تومان

میانگین قیمت امروز:

19.29

۲۴۹,۷۴۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

19.29

۲۴۹,۷۴۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

19.29

۲۴۹,۷۴۱ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

19.29

۲۴۹,۷۴۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

19.29

۲۴۹,۷۴۱ تومان

تغییرات امروز:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

3.85%

0.743

۹,۶۱۶ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

31.10%

6.00

۷۷,۶۷۳ تومان

ارسال دیدگاه