تتر Tether (USDT)

۱۴,۸۵۵ تومان
1.01
0.893
0.000127
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

3,220,057,493

تعداد در گردش:

2,838,730,567

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار تتر می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

2,872,057,664

۴۲,۲۴۱,۶۴۹,۷۱۶,۰۶۵ تومان

سهم از کل بازار:

1.15%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

23,253,876,319

23,023,639,920 USDT

۳۴۲,۰۱۳,۳۶۲,۱۲۶,۰۶۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.00

۱۴,۷۰۸ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.01

۱۴,۸۵۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.00

۱۴,۷۰۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.01

۱۴,۷۸۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

1.00

۱۴,۷۰۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.01

۱۴,۸۵۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.000

۱۴,۷۰۳ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.00

۱۴,۷۸۰ تومان

تغییرات امروز:

1.00%

0.0100

۱۴۷ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.32%

0.00326

۴۸ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

1.00%

0.0100

۱۴۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

1.07%

0.0108

۱۵۹ تومان

ارسال دیدگاه