تتر Tether (USDT)

۱۳,۰۵۴ تومان
1.00
0.883
0.000250
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

2,580,057,493

تعداد در گردش:

2,020,708,392

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار تتر می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

2,034,876,076

۲۶,۵۶۴,۰۸۶,۲۴۰,۴۹۴ تومان

سهم از کل بازار:

1.45%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

7,536,399,417

7,536,399,417 USDT

۹۸,۳۸۳,۱۷۲,۵۴۶,۹۷۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.00

۱۳,۰۵۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.01

۱۳,۱۸۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.000

۱۳,۰۴۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.00

۱۳,۰۸۵ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

1.01

۱۳,۱۸۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.01

۱۳,۱۸۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.00

۱۳,۰۵۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.01

۱۳,۱۲۰ تومان

تغییرات امروز:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.03%

-0.000328

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.99%

-0.0100

-۱۳۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-0.42%

-0.00416

-۵۴ تومان

ارسال دیدگاه