ترون Tronix (TRX)

۳۹۹ تومان
0.0286
0.0249
0.00000360
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

99,281,283,754

تعداد در گردش:

66,682,072,191

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ترون می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

1,932,997,710

۲۶,۹۵۸,۵۵۲,۵۶۰,۱۴۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.77%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

727,133,821

25,433,152,188 TRX

۱۰,۱۴۰,۹۷۱,۸۳۵,۲۸۲ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0284

۳۹۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0289

۴۰۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0283

۳۹۵ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0286

۳۹۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0278

۳۸۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0298

۴۱۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0274

۳۸۲ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0284

۳۹۶ تومان

تغییرات امروز:

0.60%

0.000170

۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.27%

0.0000763

۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

2.80%

0.000780

۱۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

3.42%

0.000978

۱۴ تومان

ارسال دیدگاه