ترون Tronix (TRX)

۳۲۷ تومان
0.0253
0.0222
0.00000638
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

99,281,283,754

تعداد در گردش:

66,682,072,191

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ترون می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

1,671,904,638

۲۱,۶۴۷,۳۱۹,۶۷۵,۶۳۸ تومان

سهم از کل بازار:

1.24%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

143,972,687

5,699,631,299 TRX

۱,۸۶۴,۱۱۵,۱۵۴,۵۴۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0248

۳۲۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0258

۳۳۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0246

۳۱۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0251

۳۲۵ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0259

۳۳۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0259

۳۳۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0247

۳۲۰ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0254

۳۲۹ تومان

تغییرات امروز:

1.98%

0.000490

۶ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.22%

0.0000554

۷ ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-2.36%

-0.000610

تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

3.56%

0.000899

۱۲ تومان

ارسال دیدگاه