سابستراتوم Substratum Network (SUB)

۳۱۳ تومان
0.0224
0.0196
0.00000283
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

472,000,000

تعداد در گردش:

383,021,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار سابستراتوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

8,583,640

۱۱۹,۷۱۱,۷۴۰,۳۱۶ تومان

سهم از کل بازار:

0.00%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

23,626.95

1,052,478 SUB

۳۲۹,۵۱۳,۲۱۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0224

۳۱۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0224

۳۱۳ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0224

۳۱۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0224

۳۱۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0247

۳۴۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0256

۳۵۷ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0224

۳۱۳ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0238

۳۳۲ تومان

تغییرات امروز:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.85%

0.000191

۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-9.15%

-0.00226

-۳۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-21.16%

-0.00475

-۶۶ تومان

ارسال دیدگاه