سابستراتوم Substratum Network (SUB)

۲۸۹ تومان
0.0223
0.0197
0.00000564
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

472,000,000

تعداد در گردش:

383,021,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار سابستراتوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

8,619,096

۱۱۱,۵۹۷,۴۶۹,۶۱۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

432,683.53

19,369,247 SUB

۵,۶۰۲,۲۵۶,۴۹۷ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0227

۲۹۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0236

۳۰۶ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0216

۲۸۰ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0226

۲۹۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0221

۲۸۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0237

۳۰۷ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0216

۲۸۰ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0225

۲۹۱ تومان

تغییرات امروز:

-1.74%

-0.000396

تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.77%

0.000172

۲ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.89%

0.000198

۳ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-48.52%

-0.0108

-۱۴۰ تومان

2 days later

Delisting from Binance

CloakCoin (CLOAK) and 4 more

Delisting from Binance 22/02/219 at 10:00 AM UTC.

معتبر
نامعتبر
100%
2 days later

Binance Delisting

CloakCoin (CLOAK) and 4 more

Binance delists CLOAK, MOD, SALT, SUB, and WINGS at 10:00 AM UTC.

معتبر
نامعتبر
86%

ارسال دیدگاه