استراتیس Stratis (STRAT)

۱۳,۰۸۳ تومان
0.938
0.817
0.000118
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

99,336,703

تعداد بلاک:

1,317,033

زمان هر بلاک:

60 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار استراتیس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

93,174,999

۱,۲۹۹,۴۶۵,۱۲۳,۵۶۱ تومان

سهم از کل بازار:

0.04%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

2,981,432

3,178,239 STRAT

۴۱,۵۸۰,۵۳۵,۹۸۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.934

۱۳,۰۲۷ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.952

۱۳,۲۸۲ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.932

۱۲,۹۹۴ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.939

۱۳,۰۹۷ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.890

۱۲,۴۰۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.953

۱۳,۲۹۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.885

۱۲,۳۴۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.916

۱۲,۷۸۱ تومان

تغییرات امروز:

0.43%

0.00397

۵۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.60%

-0.00560

-۷۸ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

5.45%

0.0485

۶۷۶ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

9.24%

0.0866

۱,۲۰۸ تومان

ارسال دیدگاه