استراتیس Stratis (STRAT)

۱۱,۸۲۶ تومان
0.913
0.803
0.000231
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

99,220,071

تعداد بلاک:

1,199,981

زمان هر بلاک:

60 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار استراتیس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

90,554,021

۱,۱۷۲,۴۶۶,۲۹۱,۹۱۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.07%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,338,780

1,465,732 STRAT

۱۷,۳۳۴,۱۱۹,۴۱۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.919

۱۱,۸۹۸ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.921

۱۱,۹۲۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.898

۱۱,۶۳۱ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.913

۱۱,۸۲۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.934

۱۲,۰۸۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.936

۱۲,۱۱۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.898

۱۱,۶۲۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.920

۱۱,۹۱۳ تومان

تغییرات امروز:

-0.60%

-0.00555

-۷۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.08%

0.000706

۹ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-2.16%

-0.0202

-۲۶۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

8.80%

0.0804

۱,۰۴۰ تومان

3 days later

Sponsors Degale Fight

"Stratis are proud to be sponsoring ... @jamesdegale1 for his upcoming fight @TheO2...."

معتبر
نامعتبر
83%

ارسال دیدگاه