استورم Storm (STORM)

۴۹ تومان
0.00342
0.00298
0.00000043
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

10,000,000,000

تعداد در گردش:

5,754,686,101

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار استورم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

19,835,240

۲۸۴,۰۰۰,۹۷۲,۸۲۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

13,217,606

3,869,866,167 STORM

۱۸۹,۲۴۹,۶۷۸,۰۸۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.00349

۵۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.00349

۵۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.00334

۴۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.00344

۴۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.00342

۴۹ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00381

۵۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00326

۴۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00348

۵۰ تومان

تغییرات امروز:

-2.27%

-0.0000794

تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.21%

-0.00000715

ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

18.79%

0.000642

۹ تومان

ارسال دیدگاه