استیم Steem (STEEM)

۵,۴۶۹ تومان
0.392
0.342
0.0000494
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

335,066,048

تعداد در گردش:

318,091,954

زمان هر بلاک:

3 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار استیم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

124,543,849

۱,۷۳۶,۹۵۰,۷۸۴,۵۶۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.05%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

3,139,879

8,006,845 STEEM

۴۳,۷۹۰,۳۲۳,۳۰۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.391

۵,۴۴۷ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.400

۵,۵۸۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.389

۵,۴۲۴ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.393

۵,۴۸۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.363

۵,۰۶۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.403

۵,۶۱۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.362

۵,۰۴۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.380

۵,۲۹۹ تومان

تغییرات امروز:

0.41%

0.00159

۲۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.23%

0.000910

۱۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

7.94%

0.0288

۴۰۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

9.30%

0.0365

۵۰۹ تومان

ارسال دیدگاه