استیم Steem (STEEM)

۴,۴۰۹ تومان
0.341
0.300
0.0000862
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

330,888,931

تعداد در گردش:

313,914,837

زمان هر بلاک:

3 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار استیم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

105,826,117

۱,۳۷۰,۲۰۴,۸۱۵,۴۷۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.08%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,249,734

3,670,004 STEEM

۱۶,۱۸۱,۱۸۲,۷۰۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.337

۴,۳۶۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.342

۴,۴۲۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.331

۴,۲۸۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.338

۴,۳۷۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.335

۴,۳۳۶ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.343

۴,۴۳۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.331

۴,۲۸۰ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.337

۴,۳۶۵ تومان

تغییرات امروز:

1.04%

0.00352

۴۶ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.13%

0.000457

۶ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

1.68%

0.00561

۷۳ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

15.75%

0.0536

۶۹۴ تومان

ارسال دیدگاه