سوفیا SophiaTX (SPHTX)

۷۵ تومان
0.00522
0.00456
0.00000066
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

354,407,441

تعداد در گردش:

328,991,721

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار سوفیا می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

1,825,991

۲۶,۱۴۴,۵۳۸,۷۲۶ تومان

سهم از کل بازار:

0.00%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

85,957.43

16,459,563 SPHTX

۱,۲۳۰,۷۳۸,۵۲۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.00585

۸۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.00585

۸۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.00521

۷۵ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.00553

۷۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.00500

۷۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00586

۸۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00498

۷۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00527

۷۵ تومان

تغییرات امروز:

-10.70%

-0.000626

تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-1.11%

-0.0000579

ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

4.41%

0.000221

۳ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-29.95%

-0.00156

-۲۲ تومان

ارسال دیدگاه