سوفیا SophiaTX (SPHTX)

۳۸۳ تومان
0.0296
0.0260
0.00000748
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

353,078,857

تعداد در گردش:

324,618,590

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار سوفیا می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

9,791,785

۱۲۶,۷۸۱,۰۹۷,۲۳۶ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

28,755.61

972,786 SPHTX

۳۷۲,۳۱۸,۹۵۴ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0331

۴۲۸ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0349

۴۵۲ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0265

۳۴۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0310

۴۰۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0315

۴۰۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0350

۴۵۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0290

۳۷۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0313

۴۰۵ تومان

تغییرات امروز:

-10.60%

-0.00351

-۴۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.02%

-0.00000619

ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-6.15%

-0.00194

-۲۵ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

26.35%

0.00779

۱۰۱ تومان

ارسال دیدگاه