استاتوس Status (SNT)

۳۸۸ تومان
0.0271
0.0236
0.00000341
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

6,804,870,174

تعداد در گردش:

3,470,483,788

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار استاتوس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

94,471,033

۱,۳۵۲,۶۳۶,۲۵۲,۹۱۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.04%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

52,607,577

1,942,251,776 SNT

۷۵۳,۲۳۵,۲۸۱,۶۴۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0268

۳۸۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0280

۴۰۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0266

۳۸۱ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0271

۳۸۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0259

۳۷۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0282

۴۰۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0259

۳۷۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0268

۳۸۳ تومان

تغییرات امروز:

0.89%

0.000238

۳ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-1.33%

-0.000360

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

4.60%

0.00119

۱۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

4.04%

0.00109

۱۶ تومان

ارسال دیدگاه