استاتوس Status (SNT)

۲۶۶ تومان
0.0205
0.0181
0.00000520
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

6,804,870,174

تعداد در گردش:

3,470,483,788

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار استاتوس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

71,799,886

۹۲۹,۶۴۳,۳۷۹,۱۵۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.05%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

11,862,609

577,298,724 SNT

۱۵۳,۵۹۳,۵۰۲,۳۱۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0209

۲۷۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0209

۲۷۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0205

۲۶۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0207

۲۶۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0207

۲۶۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0210

۲۷۲ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0205

۲۶۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0207

۲۶۸ تومان

تغییرات امروز:

-1.52%

-0.000316

تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.39%

-0.0000808

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.76%

-0.000158

تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

11.60%

0.00238

۳۱ تومان

ارسال دیدگاه