سالت لندینگ Salt Lending (SALT)

۲,۳۵۶ تومان
0.182
0.160
0.0000461
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

120,000,000

تعداد در گردش:

80,283,337

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار سالت لندینگ می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

14,551,138

۱۸۸,۴۰۳,۷۶۸,۴۷۵ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

824,408.29

4,530,459 SALT

۱۰,۶۷۴,۱۹۱,۱۷۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.186

۲,۴۰۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.187

۲,۴۲۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.170

۲,۲۰۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.181

۲,۳۴۷ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.185

۲,۳۹۰ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.187

۲,۴۲۷ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.169

۲,۱۸۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.181

۲,۳۴۰ تومان

تغییرات امروز:

-2.06%

-0.00383

-۵۰ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.81%

0.00147

۱۹ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.41%

-0.00261

-۳۴ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-14.97%

-0.0272

-۳۵۳ تومان

2 days later

Delisting from Binance

CloakCoin (CLOAK) and 4 more

Delisting from Binance 22/02/219 at 10:00 AM UTC.

معتبر
نامعتبر
100%
2 days later

Binance Delisting

CloakCoin (CLOAK) and 4 more

Binance delists CLOAK, MOD, SALT, SUB, and WINGS at 10:00 AM UTC.

معتبر
نامعتبر
86%

ارسال دیدگاه