سالت لندینگ Salt Lending (SALT)

۱,۴۰۱ تومان
0.0979
0.0854
0.0000123
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

120,000,000

تعداد در گردش:

80,283,637

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار سالت لندینگ می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

8,036,076

۱۱۵,۰۶۰,۵۳۶,۵۶۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.00%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

580,424.57

5,931,256 SALT

۸,۳۱۰,۵۱۸,۹۳۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.101

۱,۴۴۷ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.103

۱,۴۷۸ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0973

۱,۳۹۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0999

۱,۴۳۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.102

۱,۴۵۳ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.105

۱,۵۰۲ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0963

۱,۳۷۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.100

۱,۴۳۴ تومان

تغییرات امروز:

-3.14%

-0.00318

-۴۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-1.21%

-0.00118

-۱۷ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-3.60%

-0.00365

-۵۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-14.02%

-0.0137

-۱۹۶ تومان

ارسال دیدگاه