آرچین RChain (RHOC)

۴۲۹ تومان
0.0299
0.0261
0.00000377
تعداد کل:

1,000,000,000

تعداد موجود:

870,663,574

تعداد در گردش:

373,789,868

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آرچین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

11,354,611

۱۶۲,۵۷۵,۳۲۴,۵۵۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.00%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,606,380

53,643,681 RHOC

۲۳,۰۰۰,۱۵۰,۱۴۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0297

۴۲۵ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0303

۴۳۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0296

۴۲۴ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0299

۴۲۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0299

۴۲۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0332

۴۷۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0292

۴۱۹ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0306

۴۳۸ تومان

تغییرات امروز:

0.80%

0.000238

۳ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

1.23%

0.000368

۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.27%

0.0000794

۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-8.68%

-0.00260

-۳۷ تومان

ارسال دیدگاه