آگور Augur (REP)

۱۸۰,۵۳۵ تومان
13.94
12.27
0.00352
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

11,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آگور می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

154,278,256

۱,۹۹۷,۵۴۸,۵۸۰,۰۱۱ تومان

سهم از کل بازار:

0.11%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

2,218,829

159,132 REP

۲۸,۷۲۸,۷۳۷,۰۲۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

14.19

۱۸۳,۷۱۲ تومان

بالاترین قیمت امروز:

14.19

۱۸۳,۷۱۲ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

13.89

۱۷۹,۸۶۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

14.05

۱۸۱,۹۵۷ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

14.05

۱۸۱,۹۶۹ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

14.20

۱۸۳,۸۱۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

13.88

۱۷۹,۶۶۳ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

14.02

۱۸۱,۴۹۵ تومان

تغییرات امروز:

-1.73%

-0.245

-۳,۱۷۷ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.19%

0.0266

۳۴۴ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.79%

-0.111

-۱,۴۳۵ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

4.11%

0.573

۷,۴۱۵ تومان

ارسال دیدگاه