آگور Augur (REP)

۲۸۶,۷۴۰ تومان
20.56
17.92
0.00259
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

11,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آگور می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

225,632,850

۳,۱۴۶,۷۸۸,۵۳۸,۷۷۸ تومان

سهم از کل بازار:

0.09%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

21,474,025

1,044,456 REP

۲۹۹,۴۸۷,۴۸۹,۴۷۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

20.53

۲۸۶,۳۲۲ تومان

بالاترین قیمت امروز:

20.89

۲۹۱,۳۴۲ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

20.37

۲۸۴,۰۹۰ تومان

میانگین قیمت امروز:

20.59

۲۸۷,۱۲۴ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

20.30

۲۸۳,۱۱۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

21.07

۲۹۳,۸۵۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

20.08

۲۸۰,۰۴۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

20.50

۲۸۵,۹۳۸ تومان

تغییرات امروز:

0.15%

0.0300

۴۱۸ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.28%

0.0570

۷۹۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

1.28%

0.260

۳,۶۲۶ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-6.49%

-1.34

-۱۸,۶۲۲ تومان

ارسال دیدگاه