ریوین Revain (R)

۱,۵۰۲ تومان
0.105
0.0916
0.0000132
تعداد کل:

484,450,000

تعداد در گردش:

484,450,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ریوین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

50,891,363

۷۲۸,۶۶۲,۵۳۸,۸۰۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

924,805.34

8,813,717 R

۱۳,۲۴۱,۳۶۲,۸۴۹ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.104

۱,۴۹۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.106

۱,۵۱۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.104

۱,۴۸۵ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.105

۱,۵۰۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.101

۱,۴۴۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.110

۱,۵۸۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0991

۱,۴۱۹ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.104

۱,۴۸۶ تومان

تغییرات امروز:

0.53%

0.000556

۸ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.29%

0.000301

۴ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

4.02%

0.00405

۵۸ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-2.53%

-0.00266

-۳۸ تومان

ارسال دیدگاه