ریوین Revain (R)

۱,۷۷۸ تومان
0.137
0.121
0.0000348
تعداد کل:

484,450,000

تعداد در گردش:

484,450,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ریوین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

68,935,669

۸۹۲,۵۵۸,۳۵۸,۰۹۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.05%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,198,440

8,726,905 R

۱۵,۵۱۷,۰۴۰,۴۵۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.151

۱,۹۴۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.156

۲,۰۱۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.137

۱,۷۷۴ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.145

۱,۸۸۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.147

۱,۹۰۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.159

۲,۰۵۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.132

۱,۷۰۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.144

۱,۸۵۹ تومان

تغییرات امروز:

-8.79%

-0.0132

-۱۷۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.93%

-0.00128

-۱۷ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-6.51%

-0.00956

-۱۲۴ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-7.95%

-0.0109

-۱۴۱ تومان

ارسال دیدگاه