کش Quoine Liquid (QASH)

۱,۷۴۲ تومان
0.125
0.109
0.0000157
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

350,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار کش می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

43,908,449

۶۱۲,۳۶۹,۱۸۲,۱۷۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

278,307.95

2,227,970 QASH

۳,۸۸۱,۴۲۱,۸۲۷ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.124

۱,۷۳۵ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.126

۱,۷۶۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.122

۱,۷۰۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.124

۱,۷۳۶ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.127

۱,۷۶۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.132

۱,۸۴۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.121

۱,۶۹۲ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.126

۱,۷۶۲ تومان

تغییرات امروز:

0.41%

0.000513

۷ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.32%

0.000398

۶ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.42%

-0.00180

-۲۵ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

2.52%

0.00315

۴۴ تومان

ارسال دیدگاه