کش Quoine Liquid (QASH)

۹۸۴ تومان
0.0760
0.0669
0.0000192
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

350,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار کش می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

26,318,962

۳۴۰,۷۷۰,۰۲۷,۶۳۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

102,052.99

1,342,578 QASH

۱,۳۲۱,۳۵۱,۴۵۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0736

۹۵۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0770

۹۹۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0726

۹۳۹ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0748

۹۶۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0722

۹۳۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0771

۹۹۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0718

۹۲۹ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0743

۹۶۱ تومان

تغییرات امروز:

3.26%

0.00240

۳۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.17%

-0.000126

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

5.29%

0.00382

۴۹ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

11.75%

0.00893

۱۱۶ تومان

ارسال دیدگاه