پاپیولوس Populous (PPT)

۱۷,۲۷۲ تومان
1.33
1.17
0.000337
تعداد کل:

53,252,246

تعداد در گردش:

53,252,246

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار پاپیولوس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

71,572,026

۹۲۶,۶۹۳,۱۲۷,۲۰۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.05%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,230,198

922,198 PPT

۱۵,۹۲۸,۲۳۴,۶۵۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.34

۱۷,۴۰۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.36

۱۷,۵۸۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.32

۱۷,۰۷۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.34

۱۷,۳۳۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

1.33

۱۷,۲۶۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.36

۱۷,۵۸۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.32

۱۷,۰۷۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.34

۱۷,۲۹۸ تومان

تغییرات امروز:

-0.74%

-0.00990

-۱۲۸ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.01%

0.000164

۲ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.06%

0.000792

۱۰ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

10.02%

0.134

۱,۷۳۰ تومان

ارسال دیدگاه