پاپیولوس Populous (PPT)

۱۴,۳۱۳ تومان
1.03
0.894
0.000129
تعداد کل:

53,252,246

تعداد در گردش:

53,252,246

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار پاپیولوس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

54,549,542

۷۶۰,۷۷۵,۱۸۲,۵۷۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

2,888,729

2,814,854 PPT

۴۰,۲۸۷,۶۵۷,۷۵۴ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.01

۱۴,۱۲۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.06

۱۴,۷۶۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.01

۱۴,۰۸۰ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.03

۱۴,۳۲۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.974

۱۳,۵۸۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.06

۱۴,۸۰۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.971

۱۳,۵۴۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.01

۱۴,۰۶۱ تومان

تغییرات امروز:

1.33%

0.0135

۱۸۸ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.14%

-0.00147

-۲۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

5.38%

0.0524

۷۳۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

0.89%

0.00917

۱۲۸ تومان

ارسال دیدگاه