پولی‌مَس Polymath (POLY)

۱,۱۹۲ تومان
0.0921
0.0810
0.0000233
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

334,517,668

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار پولی‌مَس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

30,706,315

۳۹۷,۵۷۶,۱۵۷,۷۳۱ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

3,090,272

33,563,292 POLY

۴۰,۰۱۱,۹۱۸,۱۲۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0952

۱,۲۳۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0954

۱,۲۳۶ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0850

۱,۱۰۱ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0919

۱,۱۹۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0939

۱,۲۱۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0954

۱,۲۳۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0850

۱,۱۰۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0916

۱,۱۸۶ تومان

تغییرات امروز:

-3.28%

-0.00312

-۴۰ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.18%

0.000168

۲ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.89%

-0.00178

-۲۳ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

4.53%

0.00417

۵۴ تومان

ارسال دیدگاه