پولی‌مَس Polymath (POLY)

۱,۸۷۲ تومان
0.131
0.114
0.0000165
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

348,412,657

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار پولی‌مَس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

46,258,487

۶۶۲,۳۲۹,۰۲۳,۲۹۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

48,198,777

368,595,686 POLY

۶۹۰,۱۱۰,۰۸۶,۴۲۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.100

۱,۴۳۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.137

۱,۹۵۶ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0992

۱,۴۲۰ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.117

۱,۶۷۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0998

۱,۴۲۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.137

۱,۹۵۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0991

۱,۴۱۹ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.117

۱,۶۶۹ تومان

تغییرات امروز:

30.60%

0.0306

۴۳۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

1.12%

0.00147

۲۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

31.07%

0.0310

۴۴۴ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

32.02%

0.0419

۵۹۹ تومان

ارسال دیدگاه