پیویکس Private Instant Verified Transaction (PIVX)

۹,۴۷۳ تومان
0.679
0.592
0.0000855
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

56,781,166

تعداد بلاک:

1,820,009

زمان هر بلاک:

60 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار پیویکس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

38,765,590

۵۴۰,۶۴۴,۲۹۵,۹۲۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

3,129,444

4,607,463 PIVX

۴۳,۶۴۴,۷۸۷,۶۷۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.669

۹,۳۲۸ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.695

۹,۶۹۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.668

۹,۳۱۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.678

۹,۴۵۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.638

۸,۹۰۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.700

۹,۷۵۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.638

۸,۹۰۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.664

۹,۲۵۸ تومان

تغییرات امروز:

1.56%

0.0104

۱۴۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.07%

0.000462

۶ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

6.42%

0.0410

۵۷۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

7.29%

0.0495

۶۹۱ تومان

ارسال دیدگاه