آنتولوژی Ontology (ONT)

۹,۵۱۴ تومان
0.735
0.646
0.000186
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

324,286,568

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آنتولوژی می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

240,203,115

۳,۱۱۰,۰۷۷,۸۶۹,۴۲۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.18%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

36,817,836

50,107,611 ONT

۴۷۶,۷۰۶,۳۰۰,۴۸۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.689

۸,۹۲۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.756

۹,۷۹۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.669

۸,۶۶۴ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.712

۹,۲۲۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.690

۸,۹۳۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.757

۹,۸۰۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.668

۸,۶۵۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.713

۹,۲۲۷ تومان

تغییرات امروز:

6.66%

0.0458

۵۹۴ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.87%

0.00637

۸۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

6.47%

0.0447

۵۷۸ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

27.31%

0.201

۲,۵۹۹ تومان

ارسال دیدگاه