آنتولوژی Ontology (ONT)

۱۹,۳۸۹ تومان
1.39
1.21
0.000175
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

495,004,358

تعداد بلاک:

4,038,852

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آنتولوژی می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

683,790,302

۹,۵۳۶,۴۸۱,۴۴۱,۷۴۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.27%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

84,474,656

60,763,079 ONT

۱,۱۷۸,۱۲۵,۷۸۳,۲۰۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.39

۱۹,۴۵۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.41

۱۹,۷۰۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.39

۱۹,۳۳۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.40

۱۹,۴۷۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

1.39

۱۹,۳۶۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.44

۲۰,۰۴۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.37

۱۹,۱۱۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.40

۱۹,۴۷۸ تومان

تغییرات امروز:

-0.33%

-0.00462

-۶۴ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.80%

-0.0111

-۱۵۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.13%

0.00180

۲۵ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-6.88%

-0.0956

-۱,۳۳۳ تومان

ارسال دیدگاه