امیس‌گو OmiseGo (OMG)

۱۵,۶۱۵ تومان
1.33
1.16
0.000371
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

140,245,398

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار امیس‌گو می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

181,307,807

۲,۱۲۸,۶۶۲,۴۳۹,۱۴۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.15%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

32,755,042

24,627,851 OMG

۳۸۴,۵۶۳,۸۵۱,۸۵۷ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.31

۱۵,۳۸۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.33

۱۵,۶۱۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.30

۱۵,۲۶۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.32

۱۵,۴۶۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

1.34

۱۵,۷۳۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.35

۱۵,۸۵۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.32

۱۵,۴۹۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.34

۱۵,۶۷۴ تومان

تغییرات امروز:

1.53%

0.0200

۲۳۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.33%

-0.00433

-۵۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.75%

-0.0100

-۱۱۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

1.16%

0.0155

۱۸۲ تومان

ارسال دیدگاه