امیس‌گو OmiseGo (OMG)

۲۳,۳۶۷ تومان
1.79
1.58
0.000447
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

140,245,398

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار امیس‌گو می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

248,227,079

۳,۲۴۰,۴۵۵,۵۸۴,۲۲۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.18%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

80,527,400

44,987,374 OMG

۱,۰۵۱,۲۳۶,۸۸۷,۵۳۲ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.81

۲۳,۶۲۸ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.86

۲۴,۲۸۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.76

۲۲,۹۷۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.81

۲۳,۵۶۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

1.70

۲۲,۱۹۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.86

۲۴,۲۸۱ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.67

۲۱,۸۰۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.76

۲۲,۹۱۰ تومان

تغییرات امروز:

-1.10%

-0.0200

-۲۶۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.15%

-0.00260

-۳۴ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

5.29%

0.0900

۱,۱۷۵ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

17.46%

0.313

۴,۰۸۰ تومان

ارسال دیدگاه