امیس‌گو OmiseGo (OMG)

۲۹,۴۲۷ تومان
2.11
1.84
0.000266
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

140,245,398

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار امیس‌گو می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

292,350,257

۴,۰۷۷,۲۶۲,۸۵۲,۴۲۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.12%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

125,173,244

59,323,812 OMG

۱,۷۴۵,۷۲۸,۶۴۱,۹۷۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

2.12

۲۹,۵۶۷ تومان

بالاترین قیمت امروز:

2.15

۲۹,۹۸۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

2.10

۲۹,۲۸۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

2.12

۲۹,۵۶۷ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

2.02

۲۸,۱۷۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.15

۲۹,۹۸۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.01

۲۸,۰۳۲ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.07

۲۸,۹۰۴ تومان

تغییرات امروز:

-0.47%

-0.0100

-۱۳۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.61%

-0.0129

-۱۸۰ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

4.46%

0.0900

۱,۲۵۵ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

9.74%

0.205

۲,۸۶۶ تومان

ارسال دیدگاه