ان‌اکس‌تی Nxt (NXT)

۴۸۵ تومان
0.0348
0.0303
0.00000438
تعداد کل:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

998,999,942

زمان هر بلاک:

60 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ان‌اکس‌تی می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

34,318,169

۴۷۸,۶۱۸,۳۴۷,۷۰۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,332,739

38,307,404 NXT

۱۸,۵۸۷,۰۴۹,۴۰۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0330

۴۶۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0360

۵۰۲ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0327

۴۵۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0341

۴۷۶ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0326

۴۵۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0365

۵۰۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0319

۴۴۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0339

۴۷۳ تومان

تغییرات امروز:

5.54%

0.00183

۲۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.02%

-0.00000555

ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

6.83%

0.00222

۳۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-3.66%

-0.00127

-۱۸ تومان

ارسال دیدگاه