ان‌اکس‌تی Nxt (NXT)

۳۳۴ تومان
0.0258
0.0227
0.00000652
تعداد کل:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

998,999,942

زمان هر بلاک:

60 s

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار ان‌اکس‌تی می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

26,183,137

۳۳۹,۰۱۱,۴۰۸,۵۳۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

561,141.47

21,778,593 NXT

۷,۲۶۵,۴۹۱,۳۸۴ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0260

۳۳۷ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0262

۳۳۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0251

۳۲۵ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0258

۳۳۴ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0260

۳۳۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0262

۳۴۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0251

۳۲۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0258

۳۳۴ تومان

تغییرات امروز:

-0.91%

-0.000237

تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

1.58%

0.000408

۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.91%

-0.000237

تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

17.83%

0.00459

۵۹ تومان

ارسال دیدگاه