پاندی اکس Pundi X (NPXS)

۸ تومان
0.000640
0.000565
0.00000016
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

274,555,193,861

تعداد در گردش:

174,450,657,817

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار پاندی اکس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

107,104,032

۱,۳۹۸,۱۷۸,۸۷۰,۷۴۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.08%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,899,199

2,967,423,770 NPXS

۲۴,۷۹۲,۸۹۹,۳۹۹ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.000600

۸ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.000640

۸ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.000600

۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.000620

۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.000600

۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.000640

۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.000600

۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.000620

۸ تومان

تغییرات امروز:

6.67%

0.0000400

۵ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-1.23%

-0.00000789

ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

6.67%

0.0000400

۵ ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

-7.00%

-0.0000448

ریال

ارسال دیدگاه