نئو NEO (NEO)

۱۱۹,۳۷۸ تومان
9.22
8.11
0.00233
تعداد کل:

100,000,000

تعداد موجود:

100,000,000

تعداد در گردش:

65,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار نئو می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

594,015,934

۷,۶۹۱,۱۴۰,۱۱۴,۴۸۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.44%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

247,191,836

26,810,394 NEO

۳,۲۰۰,۵۶۵,۷۳۵,۳۲۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

9.07

۱۱۷,۴۳۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

9.39

۱۲۱,۵۷۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

8.96

۱۱۶,۰۱۱ تومان

میانگین قیمت امروز:

9.16

۱۱۸,۶۰۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

9.39

۱۲۱,۵۷۹ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

9.40

۱۲۱,۷۰۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

8.96

۱۱۶,۰۱۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

9.24

۱۱۹,۶۶۹ تومان

تغییرات امروز:

1.65%

0.150

۱,۹۴۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.02%

0.00145

۱۹ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.81%

-0.170

-۲,۲۰۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

10.34%

0.954

۱۲,۳۴۷ تومان

ارسال دیدگاه