نئو NEO (NEO)

۱۷۴,۹۶۶ تومان
12.22
10.67
0.00154
تعداد کل:

100,000,000

تعداد موجود:

100,000,000

تعداد در گردش:

65,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار نئو می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

789,032,574

۱۱,۲۹۷,۳۶۸,۳۹۷,۱۱۶ تومان

سهم از کل بازار:

0.32%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

440,698,795

36,063,731 NEO

۶,۳۰۹,۹۲۵,۳۳۹,۷۶۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

12.14

۱۷۳,۸۲۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

12.30

۱۷۶,۱۱۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

12.05

۱۷۲,۵۳۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

12.18

۱۷۴,۳۵۷ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

11.83

۱۶۹,۳۸۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

12.65

۱۸۱,۱۲۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

11.69

۱۶۷,۳۷۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

12.10

۱۷۳,۲۱۲ تومان

تغییرات امروز:

0.66%

0.0800

۱,۱۴۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.09%

-0.0109

-۱۵۶ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

3.30%

0.390

۵,۵۸۴ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

7.35%

0.899

۱۲,۸۶۸ تومان

ارسال دیدگاه