نبولاس Nebulas (NAS)

۱۶,۲۰۶ تومان
1.13
0.988
0.000143
تعداد کل:

100,000,000

تعداد موجود:

100,000,000

تعداد در گردش:

45,500,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار نبولاس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

51,553,720

۷۳۸,۱۴۶,۱۶۰,۴۸۵ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

4,592,972

4,057,799 NAS

۶۵,۷۶۲,۱۶۶,۱۶۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.14

۱۶,۲۸۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.15

۱۶,۵۰۲ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.12

۱۶,۰۹۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.14

۱۶,۲۷۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

1.09

۱۵,۵۳۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.17

۱۶,۶۸۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.06

۱۵,۱۶۰ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.11

۱۵,۸۹۶ تومان

تغییرات امروز:

-0.49%

-0.00556

-۸۰ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.19%

-0.00215

-۳۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

4.32%

0.0469

۶۷۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-1.51%

-0.0170

-۲۴۴ تومان

ارسال دیدگاه