نبولاس Nebulas (NAS)

۷,۶۸۵ تومان
0.594
0.522
0.000150
تعداد کل:

100,000,000

تعداد موجود:

100,000,000

تعداد در گردش:

45,500,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار نبولاس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

27,145,033

۳۵۱,۴۶۵,۷۴۵,۰۴۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,735,102

2,923,336 NAS

۲۲,۴۶۵,۵۷۸,۲۱۷ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.595

۷,۷۰۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.604

۷,۸۱۸ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.579

۷,۴۹۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.593

۷,۶۷۵ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.593

۷,۶۷۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.605

۷,۸۳۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.576

۷,۴۵۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.592

۷,۶۶۲ تومان

تغییرات امروز:

-0.20%

-0.00119

-۱۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.47%

-0.00282

-۳۶ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.13%

0.000790

۱۰ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

10.47%

0.0622

۸۰۵ تومان

ارسال دیدگاه