نانو Nano (NANO)

۱۱,۸۹۱ تومان
0.918
0.808
0.000232
تعداد کل:

133,248,290

تعداد در گردش:

133,248,289

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار نانو می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

121,693,490

۱,۵۷۵,۶۵۰,۸۰۲,۵۵۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.09%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

6,198,347

6,749,267 NANO

۸۰,۲۵۴,۳۳۶,۳۸۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.929

۱۲,۰۳۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.931

۱۲,۰۵۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.905

۱۱,۷۲۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.921

۱۱,۹۲۵ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.925

۱۱,۹۸۳ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.931

۱۲,۰۶۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.899

۱۱,۶۴۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.919

۱۱,۸۹۵ تومان

تغییرات امروز:

-1.19%

-0.0111

-۱۴۳ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.28%

0.00257

۳۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.77%

-0.00712

-۹۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

6.58%

0.0604

۷۸۲ تومان

ارسال دیدگاه