نانو Nano (NANO)

۲۴,۵۱۵ تومان
1.76
1.53
0.000221
تعداد کل:

133,248,290

تعداد در گردش:

133,248,289

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار نانو می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

233,384,778

۳,۲۵۴,۹۰۰,۸۱۱,۹۸۱ تومان

سهم از کل بازار:

0.09%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

16,335,715

9,293,266 NANO

۲۲۷,۸۲۶,۰۵۲,۳۶۲ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.74

۲۴,۳۰۵ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.77

۲۴,۷۱۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.74

۲۴,۲۶۰ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.75

۲۴,۴۴۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

1.69

۲۳,۵۸۵ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.85

۲۵,۸۱۱ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.69

۲۳,۵۲۹ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.75

۲۴,۳۶۰ تومان

تغییرات امروز:

0.87%

0.0151

۲۱۰ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.01%

-0.000258

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

3.95%

0.0667

۹۳۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

0.55%

0.00963

۱۳۴ تومان

ارسال دیدگاه