میکر Maker (MKR)

۹,۶۲۲,۱۲۶ تومان
672.03
586.54
0.0846
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

1,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار میکر می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

676,960,535

۹,۶۹۲,۷۲۰,۹۳۵,۶۲۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.27%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

5,606,412

8,343 MKR

۸۰,۲۷۲,۶۱۴,۱۶۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

666.90

۹,۵۴۸,۶۷۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

677.16

۹,۶۹۵,۵۷۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

666.90

۹,۵۴۸,۶۷۴ تومان

میانگین قیمت امروز:

670.75

۹,۶۰۳,۷۶۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

679.73

۹,۷۳۲,۳۰۳ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

687.42

۹,۸۴۲,۴۸۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

664.34

۹,۵۱۱,۹۴۹ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

675.88

۹,۶۷۷,۲۱۴ تومان

تغییرات امروز:

0.77%

5.13

۷۳,۴۵۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.00%

0.0296

۴۲۴ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.13%

-7.70

-۱۱۰,۱۷۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

7.96%

53.52

۷۶۶,۲۴۶ تومان

ارسال دیدگاه