میکر Maker (MKR)

۸,۴۷۱,۴۴۷ تومان
654.28
575.56
0.166
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

1,000,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار میکر می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

646,656,177

۸,۳۷۲,۷۱۰,۱۸۹,۱۳۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.48%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,869,039

2,857 MKR

۲۴,۱۹۹,۷۵۵,۲۴۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

646.95

۸,۳۷۶,۴۷۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

701.23

۹,۰۷۹,۲۶۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

633.74

۸,۲۰۵,۵۲۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

659.05

۸,۵۳۳,۱۷۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

617.61

۷,۹۹۶,۵۹۰ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

679.22

۸,۷۹۴,۳۵۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

613.21

۷,۹۳۹,۶۰۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

641.08

۸,۳۰۰,۴۹۹ تومان

تغییرات امروز:

1.13%

7.33

۹۴,۹۷۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.20%

-1.29

-۱۶,۷۶۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

5.94%

36.68

۴۷۴,۸۵۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

19.55%

127.94

۱,۶۵۶,۴۸۱ تومان

ارسال دیدگاه