میتریل Mithril (MITH)

۴۸۴ تومان
0.0373
0.0329
0.00000945
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

506,881,576

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار میتریل می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

19,749,059

۲۵۵,۷۰۴,۸۹۲,۳۵۵ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

3,321,272

88,936,020 MITH

۴۳,۰۰۲,۸۳۴,۵۸۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0379

۴۹۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0381

۴۹۳ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0364

۴۷۱ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0374

۴۸۵ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0377

۴۸۹ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0381

۴۹۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0364

۴۷۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0374

۴۸۴ تومان

تغییرات امروز:

-1.46%

-0.000553

تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.98%

0.000368

۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.05%

-0.000395

تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-3.51%

-0.00131

-۱۷ تومان

ارسال دیدگاه