میتریل Mithril (MITH)

۷۱۹ تومان
0.0516
0.0449
0.00000649
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

569,316,902

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار میتریل می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

29,968,831

۴۱۷,۹۶۰,۳۰۷,۵۵۱ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

14,281,175

277,032,593 MITH

۱۹۹,۱۷۲,۴۱۳,۲۴۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0516

۷۱۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0528

۷۳۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0512

۷۱۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0518

۷۲۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0578

۸۰۶ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0591

۸۲۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0508

۷۰۹ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0548

۷۶۵ تومان

تغییرات امروز:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.91%

0.000469

۷ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-10.85%

-0.00628

-۸۸ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

30.28%

0.0156

۲۱۸ تومان

ارسال دیدگاه