موناکو Monaco (MCO)

۷۰,۴۱۱ تومان
5.05
4.40
0.000636
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

31,587,682

تعداد در گردش:

15,793,831

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار موناکو می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

80,201,542

۱,۱۱۸,۵۳۰,۸۰۰,۴۹۵ تومان

سهم از کل بازار:

0.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

12,153,985

2,407,390 MCO

۱۶۹,۵۰۵,۵۴۹,۷۴۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

4.97

۶۹,۳۲۵ تومان

بالاترین قیمت امروز:

5.38

۷۴,۹۹۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

4.97

۶۹,۳۱۴ تومان

میانگین قیمت امروز:

5.09

۷۱,۰۱۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

4.97

۶۹,۲۸۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

5.46

۷۶,۱۹۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

4.93

۶۸,۸۰۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

5.10

۷۱,۱۷۲ تومان

تغییرات امروز:

1.57%

0.0778

۱,۰۸۶ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.87%

-0.0441

-۶۱۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

1.63%

0.0810

۱,۱۳۰ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

8.39%

0.423

۵,۹۰۴ تومان

ارسال دیدگاه