موناکو Monaco (MCO)

۴۱,۲۲۱ تومان
3.18
2.80
0.000805
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

31,587,682

تعداد در گردش:

15,793,831

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار موناکو می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

50,500,107

۶۵۳,۸۶۰,۲۴۱,۳۲۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.04%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

8,541,249

2,682,855 MCO

۱۱۰,۵۸۹,۵۳۱,۸۵۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

2.80

۳۶,۲۲۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

3.32

۴۲,۹۵۸ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

2.78

۳۵,۹۹۰ تومان

میانگین قیمت امروز:

3.02

۳۹,۰۹۷ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

2.80

۳۶,۲۶۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

3.33

۴۳,۱۶۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.78

۳۵,۹۶۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

3.02

۳۹,۱۵۲ تومان

تغییرات امروز:

13.80%

0.386

۵,۰۰۰ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

1.71%

0.0543

۷۰۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

13.68%

0.383

۴,۹۵۹ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

54.75%

1.74

۲۲,۵۶۷ تومان

ارسال دیدگاه