لیسک Lisk (LSK)

۱۶,۲۰۹ تومان
1.25
1.10
0.000317
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

129,888,175

تعداد در گردش:

114,773,045

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار لیسک می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

144,529,086

۱,۸۷۱,۳۱۹,۲۵۳,۲۳۸ تومان

سهم از کل بازار:

0.11%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

3,406,866

2,721,407 LSK

۴۴,۱۱۱,۰۷۵,۵۳۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.26

۱۶,۲۵۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.27

۱۶,۳۸۳ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.25

۱۶,۱۶۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.26

۱۶,۲۵۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

1.25

۱۶,۱۵۳ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.27

۱۶,۴۰۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.24

۱۶,۰۹۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.25

۱۶,۲۱۵ تومان

تغییرات امروز:

-0.25%

-0.00316

-۴۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.40%

0.00502

۶۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.35%

0.00435

۵۶ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

9.20%

0.115

۱,۴۹۱ تومان

ارسال دیدگاه