لیسک Lisk (LSK)

۲۷,۹۹۴ تومان
2.01
1.75
0.000253
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

132,226,636

تعداد در گردش:

117,111,506

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار لیسک می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

235,104,777

۳,۲۷۸,۸۸۸,۷۶۷,۹۲۱ تومان

سهم از کل بازار:

0.09%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

5,680,412

2,829,999 LSK

۷۹,۲۲۱,۸۶۸,۰۸۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

2.02

۲۸,۱۶۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

2.03

۲۸,۳۴۸ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

2.00

۲۷,۸۹۴ تومان

میانگین قیمت امروز:

2.01

۲۸,۰۹۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

2.00

۲۷,۸۹۴ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.06

۲۸,۷۴۷ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.99

۲۷,۷۲۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.01

۲۸,۰۹۱ تومان

تغییرات امروز:

-0.59%

-0.0119

-۱۶۶ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.17%

-0.00343

-۴۸ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.36%

0.00715

۱۰۰ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-0.04%

-0.000728

-۱۰ تومان

ارسال دیدگاه