لوپرینگ Loopring (LRC)

۹۱۵ تومان
0.0656
0.0572
0.00000826
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,375,076,043

تعداد در گردش:

891,408,962

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار لوپرینگ می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

58,466,223

۸۱۵,۳۹۹,۱۸۱,۵۹۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

10,935,734

166,678,467 LRC

۱۵۲,۵۱۵,۲۱۲,۷۴۴ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0658

۹۱۸ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0672

۹۳۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0655

۹۱۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0660

۹۲۱ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0646

۹۰۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0674

۹۳۹ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0628

۸۷۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0651

۹۰۸ تومان

تغییرات امروز:

-0.36%

-0.000238

تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.80%

-0.000528

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

1.60%

0.00103

۱۴ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

6.97%

0.00457

۶۴ تومان

ارسال دیدگاه