لوپرینگ Loopring (LRC)

۷۴۲ تومان
0.0573
0.0504
0.0000145
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,374,955,752

تعداد در گردش:

788,984,491

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار لوپرینگ می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

45,582,266

۵۹۰,۱۸۵,۵۰۳,۳۴۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,481,213

25,845,193 LRC

۱۹,۱۷۸,۳۰۲,۹۵۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0566

۷۳۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0594

۷۶۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0561

۷۲۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0574

۷۴۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0569

۷۳۶ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0595

۷۷۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0560

۷۲۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0574

۷۴۴ تومان

تغییرات امروز:

1.19%

0.000673

۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-2.07%

-0.00119

-۱۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.77%

0.000435

۶ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

7.70%

0.00441

۵۷ تومان

ارسال دیدگاه