لووم نتورک Loom Network (LOOM)

۱,۰۰۰ تومان
0.0717
0.0625
0.00000903
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

789,281,556

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار لووم نتورک می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

56,693,943

۷۹۰,۶۸۲,۰۸۱,۶۱۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

3,983,258

55,534,431 LOOM

۵۵,۵۵۲,۵۱۱,۲۴۲ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0713

۹۹۵ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0739

۱,۰۳۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0710

۹۹۰ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0720

۱,۰۰۴ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0690

۹۶۳ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0749

۱,۰۴۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0689

۹۶۲ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0712

۹۹۲ تومان

تغییرات امروز:

0.56%

0.000397

۶ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.26%

0.000188

۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

3.91%

0.00270

۳۸ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

16.31%

0.0117

۱۶۳ تومان

ارسال دیدگاه