کایبر نتورک Kyber Network (KNC)

۳,۷۸۳ تومان
0.271
0.236
0.0000342
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

214,690,374

تعداد در گردش:

166,596,325

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار کایبر نتورک می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

45,284,280

۶۳۱,۵۵۷,۲۰۶,۰۷۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

7,704,284

28,402,279 KNC

۱۰۷,۴۴۷,۷۹۵,۸۸۲ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.272

۳,۷۹۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.275

۳,۸۳۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.270

۳,۷۶۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.272

۳,۷۹۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.264

۳,۶۸۰ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.283

۳,۹۴۹ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.263

۳,۶۶۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.270

۳,۷۶۹ تومان

تغییرات امروز:

-0.26%

-0.000715

-۱۰ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.29%

0.000780

۱۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

2.80%

0.00739

۱۰۳ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

5.84%

0.0158

۲۲۱ تومان