کایبر نتورک Kyber Network (KNC)

۱,۹۵۱ تومان
0.151
0.133
0.0000381
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

215,178,612

تعداد در گردش:

157,227,063

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار کایبر نتورک می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

23,677,459

۳۰۶,۵۶۸,۶۳۹,۰۹۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

2,941,768

19,524,491 KNC

۳۸,۰۸۹,۱۲۳,۷۰۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.150

۱,۹۳۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.154

۱,۹۹۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.148

۱,۹۱۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.151

۱,۹۴۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.149

۱,۹۲۶ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.155

۲,۰۰۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.148

۱,۹۱۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.150

۱,۹۴۸ تومان

تغییرات امروز:

0.77%

0.00115

۱۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.02%

0.0000259

۳ ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

1.30%

0.00194

۲۵ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

14.97%

0.0226

۲۹۲ تومان