کین Kin (KIN)

۳ ریال
0.0000220
0.0000193
0.00000001
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

10,000,000,000,000

تعداد در گردش:

756,097,560,976

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار کین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

18,243,896

۲۳۶,۲۱۶,۴۹۰,۰۵۵ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

175,620.27

7,989,094,676 KIN

۲,۲۷۳,۸۷۸,۶۱۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0000234

۳ ریال

بالاترین قیمت امروز:

0.0000249

۳ ریال

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0000220

۳ ریال

میانگین قیمت امروز:

0.0000231

۳ ریال

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000234

۳ ریال

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000249

۳ ریال

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000220

۳ ریال

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000231

۳ ریال

تغییرات امروز:

-6.25%

-0.00000147

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.15%

-0.00000003

۰ ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-6.25%

-0.00000147

۰ ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

-6.07%

-0.00000133

۰ ریال

ارسال دیدگاه