کین Kin (KIN)

۶ ریال
0.0000436
0.0000380
0.00000001
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

10,000,000,000,000

تعداد در گردش:

756,097,560,976

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار کین می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

34,604,449

۴۸۲,۶۱۰,۹۴۴,۸۲۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,262,488

28,952,822,225 KIN

۱۷,۶۰۷,۲۸۶,۲۸۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0000462

۶ ریال

بالاترین قیمت امروز:

0.0000462

۶ ریال

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0000436

۶ ریال

میانگین قیمت امروز:

0.0000449

۶ ریال

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000462

۶ ریال

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000487

۷ ریال

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000436

۶ ریال

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0000455

۶ ریال

تغییرات امروز:

-5.56%

-0.00000257

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

1.02%

0.00000044

۰ ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-5.56%

-0.00000257

۰ ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

-0.73%

-0.00000032

۰ ریال

ارسال دیدگاه