کوکوین شرز KuCoin Shares (KCS)

۱۴,۹۷۱ تومان
1.07
0.935
0.000135
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

179,659,415

تعداد در گردش:

89,659,415

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار کوکوین شرز می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

96,275,345

۱,۳۴۲,۷۰۴,۰۹۵,۷۱۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.04%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

11,753,996

10,949,712 KCS

۱۶۳,۹۲۷,۱۰۲,۰۴۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

1.08

۱۵,۰۰۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

1.09

۱۵,۲۰۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

1.06

۱۴,۷۷۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

1.07

۱۴,۹۸۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

1.06

۱۴,۸۴۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.12

۱۵,۵۸۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.05

۱۴,۶۶۳ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

1.08

۱۵,۰۱۶ تومان

تغییرات امروز:

-0.19%

-0.00205

-۲۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.00%

0.0000150

۲ ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.87%

0.00923

۱۲۹ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

10.30%

0.111

۱,۵۴۲ تومان

ارسال دیدگاه