کوکوین شرز KuCoin Shares (KCS)

۶,۰۴۶ تومان
0.467
0.411
0.000118
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

179,939,916

تعداد در گردش:

89,939,916

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار کوکوین شرز می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

41,535,381

۵۳۷,۷۸۷,۶۵۷,۰۲۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

0.00

0 KCS

۰ ریال

قیمت در ابتدای امروز:

0.495

۶,۴۰۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.500

۶,۴۷۶ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.459

۵,۹۳۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.480

۶,۲۱۶ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.503

۶,۵۰۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.506

۶,۵۵۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.459

۵,۹۳۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.484

۶,۲۶۲ تومان

تغییرات امروز:

-5.60%

-0.0277

-۳۵۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-7.09%

-0.0356

-۴۶۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

31.18%

0.146

۱,۸۸۵ تومان

Tomorrow

KuCoin Zero Fees Ends

"In celebration of this special moment for #KuCoinV2, you can enjoy zero trading fees for all trading pairs from today until February 21."

معتبر
نامعتبر
0%

ارسال دیدگاه