آیوتا IOTA (IOT)

۴,۰۳۶ تومان
0.312
0.274
0.0000789
تعداد کل:

2,779,530,283

تعداد در گردش:

2,779,530,283

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آیوتا می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

863,026,593

۱۱,۱۷۴,۲۰۹,۴۱۸,۷۶۱ تومان

سهم از کل بازار:

0.64%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

11,076,100

35,534,489 IOT

۱۴۳,۴۱۰,۰۲۴,۲۹۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.310

۴,۰۱۴ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.319

۴,۱۲۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.302

۳,۹۱۳ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.311

۴,۰۲۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.322

۴,۱۷۰ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.322

۴,۱۷۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.302

۳,۹۱۵ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.315

۴,۰۷۳ تومان

تغییرات امروز:

0.55%

0.00170

۲۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.08%

-0.000245

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-3.23%

-0.0104

-۱۳۵ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

14.82%

0.0462

۵۹۸ تومان

ارسال دیدگاه