آیوتا IOTA (IOT)

۸,۰۶۰ تومان
0.578
0.504
0.0000728
تعداد کل:

2,779,530,283

تعداد در گردش:

2,779,530,283

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آیوتا می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

1,158,081,794

۱۶,۱۵۱,۱۸۷,۷۴۶,۳۹۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.46%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

23,407,187

40,501,224 IOT

۳۲۶,۴۴۸,۳۳۷,۳۲۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.578

۸,۰۶۰ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.578

۸,۰۶۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.578

۸,۰۶۰ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.578

۸,۰۶۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.578

۸,۰۶۰ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.578

۸,۰۶۰ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.578

۸,۰۶۰ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.578

۸,۰۶۰ تومان

تغییرات امروز:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.10%

-0.000552

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۷ روز اخیر:

9.54%

0.0551

۷۶۹ تومان

ارسال دیدگاه