آیکان ICON Project (ICX)

۵,۵۸۷ تومان
0.401
0.349
0.0000504
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

800,460,000

تعداد در گردش:

473,406,688

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آیکان می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

189,881,782

۲,۶۴۸,۱۸۶,۲۶۸,۷۰۵ تومان

سهم از کل بازار:

0.08%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

25,863,680

64,567,350 ICX

۳۶۰,۷۰۷,۸۱۳,۱۹۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.404

۵,۶۳۲ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.411

۵,۷۲۶ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.399

۵,۵۶۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.404

۵,۶۲۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.372

۵,۱۸۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.431

۶,۰۰۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.370

۵,۱۶۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.393

۵,۴۸۶ تومان

تغییرات امروز:

-0.81%

-0.00326

-۴۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.66%

-0.00263

-۳۷ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

7.69%

0.0286

۳۹۹ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

5.66%

0.0227

۳۱۶ تومان

ارسال دیدگاه