آیکان ICON Project (ICX)

۳,۱۳۰ تومان
0.242
0.213
0.0000611
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

800,460,000

تعداد در گردش:

473,406,688

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار آیکان می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

115,174,768

۱,۴۹۱,۲۴۸,۳۴۲,۵۵۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.09%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

7,560,054

31,273,715 ICX

۹۷,۸۸۵,۳۰۸,۱۹۰ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.242

۳,۱۲۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.244

۳,۱۵۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.236

۳,۰۵۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.241

۳,۱۱۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.245

۳,۱۷۶ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.246

۳,۱۸۲ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.236

۳,۰۵۲ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.242

۳,۱۳۵ تومان

تغییرات امروز:

0.03%

0.0000792

۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.10%

0.000232

۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.44%

-0.00352

-۴۶ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

10.10%

0.0244

۳۱۶ تومان

ارسال دیدگاه