گولم Golem (GNT)

۱,۳۶۶ تومان
0.0954
0.0833
0.0000120
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

963,622,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار گولم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

91,579,412

۱,۳۱۱,۲۳۴,۰۱۷,۵۲۳ تومان

سهم از کل بازار:

0.04%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

4,082,700

42,797,275 GNT

۵۸,۴۵۶,۱۰۵,۲۷۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0927

۱,۳۲۷ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0956

۱,۳۶۹ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0925

۱,۳۲۴ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0940

۱,۳۴۷ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0885

۱,۲۶۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0993

۱,۴۲۲ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0879

۱,۲۵۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0928

۱,۳۲۸ تومان

تغییرات امروز:

2.91%

0.00270

۳۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.11%

0.000104

۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

7.81%

0.00691

۹۹ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

18.49%

0.0176

۲۵۳ تومان

ارسال دیدگاه