گولم Golem (GNT)

۸۶۸ تومان
0.0671
0.0590
0.0000170
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

1,000,000,000

تعداد در گردش:

963,622,000

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار گولم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

64,817,491

۸۳۹,۲۳۷,۴۳۴,۶۴۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.05%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

907,319.84

13,530,140 GNT

۱۱,۷۴۷,۷۰۵,۱۱۷ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.0687

۸۸۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.0688

۸۹۰ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.0669

۸۶۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.0678

۸۷۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.0673

۸۷۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0692

۸۹۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0666

۸۶۲ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.0675

۸۷۵ تومان

تغییرات امروز:

-2.36%

-0.00162

-۲۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.30%

0.000199

۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-0.41%

-0.000277

تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

14.54%

0.00975

۱۲۶ تومان

ارسال دیدگاه