گس Gas (GAS)

۳۳,۹۰۹ تومان
2.62
2.30
0.000663
تعداد کل:

100,000,000

تعداد موجود:

17,190,378

تعداد در گردش:

10,128,375

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار گس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

26,362,742

۳۴۱,۳۳۶,۸۷۵,۴۸۶ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

4,544,076

1,735,087 GAS

۵۸,۸۳۵,۳۳۸,۴۵۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

2.50

۳۲,۳۲۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

2.72

۳۵,۲۷۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

2.50

۳۲,۳۲۹ تومان

میانگین قیمت امروز:

2.58

۳۳,۴۶۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

2.51

۳۲,۴۹۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.73

۳۵,۳۶۲ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.48

۳۲,۱۲۴ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.59

۳۳,۴۷۲ تومان

تغییرات امروز:

4.89%

0.122

۱,۵۸۱ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.75%

-0.0195

-۲۵۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

4.36%

0.109

۱,۴۱۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

22.96%

0.601

۷,۷۸۵ تومان

ارسال دیدگاه