گس Gas (GAS)

۴۰,۱۳۵ تومان
2.80
2.45
0.000353
تعداد کل:

100,000,000

تعداد موجود:

17,190,378

تعداد در گردش:

10,128,375

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار گس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

28,119,493

۴۰۲,۶۱۴,۸۹۷,۲۵۰ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

4,186,079

1,493,370 GAS

۵۹,۹۳۶,۲۷۴,۹۷۸ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

2.81

۴۰,۲۴۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

2.92

۴۱,۷۶۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

2.79

۳۹,۹۴۲ تومان

میانگین قیمت امروز:

2.83

۴۰,۵۲۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

2.70

۳۸,۷۰۲ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.94

۴۲,۰۶۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.68

۳۸,۳۳۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

2.78

۳۹,۸۱۱ تومان

تغییرات امروز:

-0.28%

-0.00794

-۱۱۴ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.81%

-0.0226

-۳۲۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

3.70%

0.100

۱,۴۳۳ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

2.85%

0.0799

۱,۱۴۴ تومان

ارسال دیدگاه