فیوژن Fusion (FSN)

۱۰,۷۲۴ تومان
0.769
0.670
0.0000968
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

57,344,000

تعداد در گردش:

30,667,101

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار فیوژن می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

24,548,637

۳۴۲,۳۶۷,۵۶۹,۵۱۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,358,197

1,766,258 FSN

۱۸,۹۴۲,۰۹۵,۰۰۶ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.768

۱۰,۷۱۱ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.780

۱۰,۸۷۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.766

۱۰,۶۸۰ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.771

۱۰,۷۴۷ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.794

۱۱,۰۷۳ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.798

۱۱,۱۳۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.743

۱۰,۳۵۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.776

۱۰,۸۲۲ تومان

تغییرات امروز:

0.12%

0.000953

۱۳ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.20%

0.00152

۲۱ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-3.15%

-0.0250

-۳۴۹ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-5.19%

-0.0399

-۵۵۷ تومان

ارسال دیدگاه