فیوژن Fusion (FSN)

۶,۵۸۳ تومان
0.508
0.447
0.000129
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

57,344,000

تعداد در گردش:

29,852,345

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار فیوژن می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

15,242,435

۱۹۷,۳۵۴,۴۸۰,۲۳۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

291,378.64

573,060 FSN

۳,۷۷۲,۶۸۳,۲۱۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.520

۶,۷۲۷ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.537

۶,۹۵۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.470

۶,۰۸۷ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.509

۶,۵۸۹ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.506

۶,۵۴۸ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.550

۷,۱۱۶ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.470

۶,۰۸۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.508

۶,۵۸۳ تومان

تغییرات امروز:

-2.13%

-0.0111

-۱۴۳ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.68%

0.00344

۴۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

0.55%

0.00277

۳۶ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

41.15%

0.209

۲,۷۰۹ تومان

ارسال دیدگاه