فکتوم Factom (FCT)

۸۹,۰۰۶ تومان
6.87
6.05
0.00174
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

8,745,102

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار فکتوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

60,673,639

۷۸۵,۵۸۴,۰۷۱,۴۰۹ تومان

سهم از کل بازار:

0.05%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

214,864.17

31,256 FCT

۲,۷۸۱,۹۹۶,۸۱۲ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

6.40

۸۲,۸۱۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

6.96

۹۰,۱۳۱ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

6.29

۸۱,۳۸۴ تومان

میانگین قیمت امروز:

6.63

۸۵,۸۳۴ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

6.36

۸۲,۴۰۷ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

7.04

۹۱,۲۰۵ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

6.28

۸۱,۲۸۲ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

6.64

۸۵,۹۷۵ تومان

تغییرات امروز:

7.47%

0.478

۶,۱۸۹ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

4.34%

0.298

۳,۸۶۳ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

8.01%

0.510

۶,۵۹۹ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

13.54%

0.931

۱۲,۰۵۶ تومان

ارسال دیدگاه