فکتوم Factom (FCT)

۱۲۰,۸۹۴ تومان
8.44
7.37
0.00106
تعداد کل:

نامشخص

تعداد در گردش:

9,471,822

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار فکتوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

79,415,915

۱,۱۳۷,۰۷۷,۰۶۴,۵۳۶ تومان

سهم از کل بازار:

0.03%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

219,293.30

25,972 FCT

۳,۱۳۹,۸۴۱,۴۹۵ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

8.55

۱۲۲,۴۸۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

8.62

۱۲۳,۳۹۶ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

8.39

۱۲۰,۰۹۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

8.50

۱۲۱,۷۱۸ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

8.59

۱۲۲,۹۴۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

9.13

۱۳۰,۶۷۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

8.24

۱۱۷,۹۳۷ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

8.60

۱۲۳,۱۱۲ تومان

تغییرات امروز:

-1.30%

-0.111

-۱,۵۹۲ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.36%

-0.0304

-۴۳۵ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-1.67%

-0.143

-۲,۰۴۷ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-10.27%

-0.868

-۱۲,۴۲۲ تومان

ارسال دیدگاه