الکترونیوم Electroneum (ETN)

۷۲ تومان
0.00492
0.00435
0.00000062
تعداد کل:

21,000,000,000

تعداد در گردش:

9,468,203,921

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار الکترونیوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

47,048,599

۶۹۱,۹۸۱,۳۹۱,۴۹۴ تومان

سهم از کل بازار:

0.02%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

351,423.28

71,362,602 ETN

۵,۱۶۸,۶۶۳,۲۷۹ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.00516

۷۶ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.00524

۷۷ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.00469

۶۹ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.00500

۷۴ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.00516

۷۶ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00556

۸۲ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00485

۷۱ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00512

۷۵ تومان

تغییرات امروز:

-4.62%

-0.000238

تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.05%

0.00000238

۰ ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-4.62%

-0.000238

تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

7.28%

0.000359

۵ تومان

ارسال دیدگاه