الکترونیوم Electroneum (ETN)

۸۲ تومان
0.00628
0.00554
0.00000157
تعداد کل:

21,000,000,000

تعداد در گردش:

9,155,999,638

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار الکترونیوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

58,079,220

۷۵۸,۱۸۹,۳۶۸,۷۰۲ تومان

سهم از کل بازار:

0.04%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

2,307,148

367,371,016 ETN

۳۰,۱۱۸,۴۲۸,۳۹۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.00628

۸۲ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.00632

۸۳ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.00620

۸۱ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.00627

۸۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.00620

۸۱ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00632

۸۳ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00616

۸۰ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00624

۸۱ تومان

تغییرات امروز:

0.00%

0.00

۰ ریال

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.17%

-0.0000110

ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

1.29%

0.0000800

۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

-2.79%

-0.000175

تومان

ارسال دیدگاه