الکترونیوم Electroneum (ETN)

۷۸ تومان
0.00660
0.00576
0.00000184
تعداد کل:

21,000,000,000

تعداد در گردش:

8,794,571,965

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار الکترونیوم می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

58,762,801

۶۸۹,۹۱۰,۵۴۰,۱۴۱ تومان

سهم از کل بازار:

0.05%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

259,396.30

39,284,361 ETN

۳,۰۴۵,۴۶۸,۲۴۴ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.00707

۸۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.00714

۸۴ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.00660

۷۸ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.00685

۸۰ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.00685

۸۰ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00718

۸۴ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00660

۷۸ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.00681

۸۰ تومان

تغییرات امروز:

-6.60%

-0.000467

تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.70%

-0.0000464

ریال

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

-3.66%

-0.000251

تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

9.71%

0.000641

۸ تومان

ارسال دیدگاه