اتوس Ethos (ETHOS)

۲,۰۰۴ تومان
0.155
0.136
0.0000391
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

222,295,208

تعداد در گردش:

93,216,406

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار اتوس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

14,522,032

۱۸۸,۰۲۶,۹۱۰,۴۹۷ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

518,597.13

3,350,218 ETHOS

۶,۷۱۴,۶۴۰,۰۰۳ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.154

۱,۹۸۹ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.159

۲,۰۵۸ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.151

۱,۹۵۶ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.155

۲,۰۰۲ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.152

۱,۹۷۳ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.159

۲,۰۵۸ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.151

۱,۹۵۶ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.154

۱,۹۹۸ تومان

تغییرات امروز:

0.77%

0.00119

۱۵ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

-0.44%

-0.000683

تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

1.58%

0.00241

۳۱ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

6.56%

0.0102

۱۳۱ تومان

ارسال دیدگاه