اتوس Ethos (ETHOS)

۱,۸۹۸ تومان
0.136
0.119
0.0000171
تعداد کل:

نامشخص

تعداد موجود:

222,295,208

تعداد در گردش:

97,621,898

خرید و فروش سریع و امن
اگر من در تاریخ
به مقدار اتوس می‌خریدم...
ثبت
یک تاریخ و مقدار خرید تعیین کنید...

حجم بازار:

13,281,648

۱۸۵,۲۳۲,۵۰۸,۹۸۶ تومان

سهم از کل بازار:

0.01%

گردش ۲۴ ساعت اخیر:

1,232,055

9,054,917 ETHOS

۱۷,۱۸۲,۸۶۰,۱۸۱ تومان

قیمت در ابتدای امروز:

0.135

۱,۸۸۳ تومان

بالاترین قیمت امروز:

0.137

۱,۹۱۵ تومان

پایین‌ترین قیمت امروز:

0.134

۱,۸۷۵ تومان

میانگین قیمت امروز:

0.136

۱,۸۹۳ تومان

قیمت در ۲۴ ساعت گذشته:

0.129

۱,۷۹۶ تومان

بالاترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.143

۲,۰۰۱ تومان

پایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.128

۱,۷۹۰ تومان

میانگین قیمت ۲۴ ساعت گذشته:

0.134

۱,۸۷۱ تومان

تغییرات امروز:

0.76%

0.00103

۱۴ تومان

تغییرات ۱ ساعت اخیر:

0.35%

0.000479

۷ تومان

تغییرات ۲۴ ساعت اخیر:

5.68%

0.00731

۱۰۲ تومان

تغییرات ۷ روز اخیر:

12.37%

0.0168

۲۳۵ تومان

ارسال دیدگاه